Grupa modlitewna “Wielkie Serce”

Spotkania:

Spotkania są nieregularne
Termin spotkania ustala się po wcześniejszej konsultacji.

Opiekun i KONtakt:

o. Robert Rutkowski OCD


Raz w miesiącu w niedzielne popołudnie krąg młodych małżeństw z dziećmi zaprasza na swoje spotkania. W jego ramach jest sprawowana Eucharystia, agapa oraz dzielenie się swą wiarą w kontekście powołania małżeńskiego i rodzinnego. Wspólnie śledzimy też nauczanie bł. Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. Zapraszamy młode małżeństwa z dziećmi.