Wieczory Uwielbienia Pana

Marzec 4, 2017

Według Św.Teresy z Avili (+1582) ,modlitwa jest serdeczną rozmową z Bogiem przyjacielskim, pełnym miłości spotkaniem z OJCEM. Jedną z FORM modlitwy jest modlitwa UWIELBIENIA.

Link do filmu

Uwielbienie jest aktem miłości-jest oddawaniem czci Bogu ze względu na Niego samego. Tym właśnie -najpierw- powinna być modlitwa o czym poucza nas Kościół w katechizmie. Wielbimy obecność Boga i Jego przymioty: Miłosierdzie, Mądrość, Moc, Pokorę… Uwielbiając otwieramy serce na Boga i oddajemy Mu siebie z miłością.

Słowo Boże i psalmy ukazują,że BÓG CHCE UWIELBIENIA. Modlitwa uwielbienia jest naszą odpowiedzią na miłość Boga i Jego objawienie się nam. Takiej modlitwy uczy Duch Jezusa Chrystusa. Jej istotą jest OBECNOŚĆ PRZY BOGU. To MIŁOSNE”RAZEM” jest bezinteresownym darem,bo jest wzajemnym darowaniem siebie.

Zapraszam wszystkich parafian i wszystkich chętnych do wspólnego ŚPIEWU UWIELBIENIA. W tym projekcie ewangelizacyjnym kontynuujemy tradycję Starego i Nowego Testamentu.

A oto kilka fragmentów z Biblii na poruszony temat:

(Jozue 6) – “Kapłani bez ustanku trąbili na trąbach z baranich rogów.”

(1 Sam.16;14-23) – w.23.”…Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego.”

(2 Król. 3;11-20) – w.15.”Teraz jednak sprowadzcie mi lutnistę. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana.”

(2 Kron. 5;11-14) – w.13.”I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu – gdy więc wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego,świątynia,to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem.”

(Ef.5;19) – “Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu.”

(Dz.16;25) – “A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więzniowie zaś przysłuchiwali się im.”

Link do filmu

WZYWAM WSZYSTKICH I ZAPRASZAM BYŚMY RAZEM UWIELBIALI JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE!

Nasze spotkania odbywają się w każdym miesiącu już od 14 grudnia 2013 roku.

OBUDZ SIĘ I DOŁĄCZ DO NAS! UWIELBIENIE OTWORZY CIĘ NA NOWY WYMIAR MODLITWY.

Informacje o terminie Wieczoru Uwielbienia podajemy na stronie internetowej parafii i w ogłoszeniach duszpasterskich.

Zespół modlitewno muzyczny – “Niebo jest tu” i o.Robert