aktualności klasztoru Łódź wróć

Dzień Ojca


Czerwiec 23, 2013

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca

Wszystkim Ojcom życzymy aby jak Św. Józef patron naszej parafii potrafili być oddanymi i odpowiedzialnymi ojcami, a wasze ojcostwo wyrażało się w konkretnych czynach. Pamiętajmy w modlitwach o naszych tatach, tatusiach, ojcach i opiekunach.


Modlitwa za ojców

Błogosław, Boże, ojcom, wszystkim ojcom i młodym, i starym.
Błogosław młodemu ojcu, który po raz pierwszy trzyma swoje dziecko w ramionach.
Daj mu silę, aby mógł zaspokoić potrzeby dziecka, ale przede wszystkim daj mu miłość, aby mógł nią wypełnić głodne jego serce.
Daj mu czas i chęć, aby stał się przyjacielem swojego dziecka.
Daj mu mądrość, cierpliwość, sprawiedliwość w wychowywaniu.
Uczyń go bohaterem w oczach dziecka.
W ten sposób słowo “ojciec” będzie zawsze dla niego symbolizowało człowieka prawego i tego, który potrafi wszystko.

Boże, błogosław także ojcom starszych dzieci, które – według nich – nie spełniły ich nadziei.
Ojcom, którzy są zmęczeni pracą dla swych dzieci, którym one wydają się bezmyślne, niewdzięczne, krytyczne, buntownicze.
Błogosław tym ojcom; Boże, pociesz ich.
Pozostań z każdym ojcem wtedy, kiedy przychodzi czas pożegnania z synem czy córką. Kiedy dziecko opuszcza dom rodzinny, także ojcowie potrzebują wsparcia (matki nie są jedynymi osobami, które płaczą).
Ty, Boże, jako nasz Ojciec Niebieski, oczywiście doskonale rozumiesz ojców.
W Twej niewyczerpanej miłości
błogosław ojcom, wszystkim ojcom i młodym, i starym.

Marjorie Holmes