Grupa modlitewna „Laudem Gloriae”

Spotkania:

każdy czwartek
po Mszy św. o godz. 18:00 (chyba, że inaczej podano w programie poniżej)

Opiekun:

o. Ernest Zielonka OCD


Grupa modlitewna „Laudem Gloriae” zaprasza w swoje szeregi wszystkich pragnących uczyć się modlitwy Pismem Świętym w duchowości Karmelu. Naszym celem jest dzielenie się Słowem Bożym w duchu modlitwy i spontanicznego świadectwa. Ten rodzaj spotkania nie jest dla nas formą dyskusji na tematy wiary, ale szczerym i żywym modlitewnym dialogiem z Bogiem i siostrami i braćmi. Chcemy umacniać naszą wiarę wsłuchując się wspólnie w głos Boga.


Spotkania odbywają się w każdy czwartek zgodnie z następującym programem miesięcznym: 

I Czwartek: Eucharystia (godz. 18.00)
 • Wprowadzenie do Mszy św.
 • Komentarze do Czytań i Ewangelii
 • Modlitwa spontaniczna
 • Modlitwa uwielbienia na dziękczynienie
 • AGAPA
II Czwartek: Liturgia Godzin: Nieszpory (po Mszy św. o godz. 18.00)
 • Wystawienie Najśw. Sakramentu (pieśń na wystawienie)
 • Hymn
 • Antyfony i Psalmy (po każdym psalmie przynajmniej 5 minut medytacji w milczeniu)
 • Czytanie krótkie (Ewangelia z dnia) komentarz kapłana
 • Milczenie
 • Magnificat
 • Prośby spontaniczne
 • Ojcze nasz, Błogosławieństwo
III Piątek: Lectio Divina (po Mszy św. o godz. 18.00)
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu (pieśń na wystawienie)
 • Proklamacja Ewangelii (z najbliższej niedzieli)
 • Dzielenie się Słowem
 • Podsumowanie kapłana
 • Modlitwy spontaniczne
 • Ojcze nasz
 • Błogosławieństwo
IV Czwartek: Wieczernik Karmelitański (po Mszy św. o godz. 18.00)
 • Wezwanie Ducha Świętego
 • Modlitwy do Świętych Karmelu
 • Lektura pism Świętych Karmelu (wybranych na dany rok)
 • Dzielenie się usłyszanym tekstem
 • Modlitwy spontaniczne
 • Ojcze nasz
 • Zakończenie