Grupa modlitewna “Laudem Gloriae”

Spotkania:

każdy czwartek
po Mszy św. o godz. 18:00 (chyba, że inaczej podano w programie poniżej)

Opiekun:

o. Ernest Zielonka OCD


Grupa modlitewna „Laudem Gloriae” zaprasza w swoje szeregi wszystkich pragnących uczyć się modlitwy Pismem Świętym w duchowości Karmelu. Naszym celem jest dzielenie się Słowem Bożym w duchu modlitwy i spontanicznego świadectwa. Ten rodzaj spotkania nie jest dla nas formą dyskusji na tematy wiary, ale szczerym i żywym modlitewnym dialogiem z Bogiem i siostrami i braćmi. Chcemy umacniać naszą wiarę wsłuchując się wspólnie w głos Boga.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek zgodnie z następującym programem miesięcznym: 

I Czwartek: Eucharystia (godz. 18.00)

Wprowadzenie do Mszy św.

Komentarze do Czytań i Ewangelii

Modlitwa spontaniczna

Modlitwa uwielbienia na dziękczynienie

AGAPA

II Czwartek: Liturgia Godzin: Nieszpory (po Mszy św. o godz. 18.00)

Wystawienie Najśw. Sakramentu (pieśń na wystawienie)

Hymn

Antyfony i Psalmy (po każdym psalmie przynajmniej 5 minut medytacji w milczeniu)

Czytanie krótkie (Ewangelia z dnia) komentarz kapłana

Milczenie

Magnificat

Prośby spontaniczne

Ojcze nasz, Błogosławieństwo

III Czwartek: Lectio Divina (po Mszy św. o godz. 18.00)

Wystawienie Najśw. Sakramentu (pieśń na wystawienie)

Proklamacja Ewangelii (z najbliższej niedzieli)

Dzielenie się Słowem

Podsumowanie kapłana

Modlitwy spontaniczne

Ojcze nasz

Błogosławieństwo

IV Czwartek: Wieczernik Karmelitański (po Mszy św. o godz. 18.00)

Wezwanie Ducha Świętego

Modlitwy do Świętych Karmelu

Lektura pism Świętych Karmelu (wybranych na dany rok)

Dzielenie się usłyszanym tekstem

Modlitwy spontaniczne

Ojcze nasz

Zakończenie