Żywy Różaniec

Spotkania:

I sobota miesiąca
godz. 10:30

Opiekun:

o. Szymon Plewa OCD

Kontakt z Zelatorkami:

I sobota miesiąca oraz niedziele
po Mszy św. o godz. 11:30


„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą 20 osób, które modlą się codziennie na różańcu. 20 osób jak 20 tajemnic różańca z życia Jezusa i Maryi. Każda osoba odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca (czyli: 1 Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu) i w ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały różaniec (20 tajemnic). Każdy przez cały miesiąc odmawia wyznaczoną na dany miesiąc tajemnicę, która zmienia się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Żywy Różaniec w naszej parafii

W naszej parafii modli się obecnie 11 Kół Żywego Różańca (po 20 osób każdy):

 • 1 Koło Żywego Różańca w Świeckim Zakonie;
 • 7 Parafialnych Kół Żywego Różańca;
 • 1 Koło Żywego Różańca Światowego;
 • 1 Koło Żywego Różańca Rodziców za Dzieci;
 • 1 Koło Żywego Różańca składające się z Dzieci i Młodzieży;

Żywy Różaniec w Parafii o.o. Karmelitów w Łodzi powstał z inicjatywy o. Tadeusza Kujałowicza OCD (ówczesnego Proboszcza) i Głównej Zelatorki Pani Heleny Wojciechowicz w roku 2003 (Roku Maryjnym, ogłoszonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II, po wprowadzeniu tajemnic światła w roku 2002).

Członkowie Parafialnych Kół Żywego Różańca modlą się na różańcu głównie w intencjach:

 • o wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata oraz za ludzi bluźniących przeciw Bogu, Maryi i Kościołowi;
 • o pokój na świecie i w Ojczyźnie;
 • o Boże Błogosławieństwo dla naszych Rodzin, trwałą przyjaźń z Bogiem, a dla zagubionych naszych bliskich o powrót do bliskich relacji z Bogiem;
 • o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a dla osób konsekrowanych o wytrwanie w złożonych ślubach i wierną służbę Bogu i ludziom;
 • za naszą Ojczyznę, aby wytrwała w swoich chrześcijańskich wartościach, przestrzegała Bożych Przykazań i nie uległa laicyzacji;

Żywy Różaniec Światowy

Członkowie Żywego Różańca Światowego rozpoczęli modlitwy w intencjach Papieskich i własnych, w święto Chrztu Pańskiego w dniu 12.01.2020 r. z inicjatywy o. Kazimierza Graczyka. Róże tego Różańca to Polacy i osoby zaprzyjaźnione z Karmelem mieszkający zagranicą (nie tylko w Europie!). Intencje tego Różańca będą zmieniać się co miesiąc, a rozsyłane są mailem do wszystkich Róż.


Żywy Różaniec Dzieci i Młodzieży oraz Rodziców

W święto Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowania Pańskiego) w dniu 02.02.2020 r. rozpoczęły odmawianie wspólnego Różańca: Grupa Dzieci i Młodzieży oraz Grupa Rodziców modlących się w intencji dzieci i młodzieży.

Dzieci i Młodzież modlą się w intencjach:

 • o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa dla dzieci i ich rodziców;
 • o trwałą przyjaźń z Bogiem przez częste przyjmowanie Komunii świętej, pierwszopiątkowe spowiedzi, wspólną modlitwę w naszych Rodzinach;
 • o łaskę zdrowia dla dzieci chorych, a dla dzieci nieszczęśliwych i dla dzieci z domów dziecka o kochających opiekunów;

Rodzice modlą się w intencjach:

 • o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa dla naszych dzieci;
 • o miłość i zgodę w naszych rodzinach;
 • o trwałą przyjaźń naszych dzieci z Bogiem przez częste przyjmowanie Komunii świętej, spowiedzi, wspólną modlitwę w Rodzinach;
 • o łaskę zdrowia dla dzieci chorych, a dla dzieci nieszczęśliwych i dla dzieci z domów dziecka o kochających nowych opiekunów;
 • o dobre przygotowanie dzieci do przeżycia swojej pierwszej Komunii świętej, a młodzieży sakramentu Bierzmowania;

Spotkania

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godzinie 10:30 zaczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji zadośćuczynienia zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, a następnie odmawiany jest Różaniec. Następnie o godzinie 11:30 o. Szymon Plewa, Opiekun Żywego Różańca, odprawia mszę świętą wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, w następujących intencjach:

 • wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata,
 • za wszystkich członków Róż Żywego Różańca (żywych i zmarłych),
 • za naszą Ojczyznę,
 • o rychłą beatyfikację siostry Łucji z Fatimy,
 • dziękczynnych za kanonizację Ojca świętego Jana Pawła II.

Zelatorki (osoby kierujące grupami Żywego Różańca, czyli tzw. „Różami” lub „Kółkami Różańcowymi”) Różańców Parafialnych: Helena Wojciechowicz, Anna Jóźwiak (z Asysty Karmelitańskiej), Danuta Jonczyk, Krystyna Bukowska oraz Zelatorka Różańca Dzieci, Rodziców, Światowego i jednego z Parafialnych – Anna Śniarowska (z Asysty Karmelitańskiej), zapraszają kolejnych Rodziców, Dzieci, Młodzież, również dorosłą Młodzież (maturalną, studiującą) oraz Dorosłych do nowych Kół Żywego Różańca.

Kontakt z Zelatorkami w każdą pierwszą sobotę miesiąca po mszy świętej o godzinie 11:30 oraz w niedziele.


Odpusty

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • w święto Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • w święto Zmartwychwstania Pańskiego(zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • w święto Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (7 X),
 • w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Pamiętajmy! Jedna dziesiątka różańca to tylko 5 minut dla Maryi (codziennie o dowolnej porze dnia w dowolnym miejscu). A może otrzymane przez Nią łaski zmobilizują nas do dołączenia do Żywego Różańca?