Fides et Ratio

Spotkania:

wtorek
godz. 19:00
w czasie pandemii spotkania odbywają się przez komunikator internetowy

Opiekun:

o. Piotr Hewelt OCD
o. Jacek Olszewski OCD

Kontakt:

mail: fer.karmel.lodz@gmail.com


Grupa „Fides et ratio” powstała w grudniu 2019 roku z inicjatywy o. Piotra Hewelta OCD i o. Jacka Olszewskiego OCD. Grupa spotyka się we wtorki o godzinie 19:00 (w czasie pandemii spotkania odbywają się zdalnie poprzez komunikator internetowy). Tematyką spotkań są wybrane zagadnienia teologiczne.

Od października 2020 są to cykle:

  • “Mężczyzna i kobieta: z tej czy nie z tej ziemi?” – o. Jacek
  • “Wiara i współczesność (czy wierzących czeka los dinozaurów?)” – o. Piotr