Fides et Ratio

Spotkania:

wtorek
godz. 19:00
spotkania odbywają się w salce i transmitowane są przez komunikator internetowy

Opiekun:

o. Piotr Hewelt OCD
o. Jacek Olszewski OCD

Kontakt:

mail: fer.karmel.lodz@gmail.com


Grupa „Fides et ratio” powstała w grudniu 2019 roku z inicjatywy o. Piotra Hewelta OCD i o. Jacka Olszewskiego OCD. Grupa spotyka się we wtorki o godzinie 19:00.
Od października 2022 roku o. Jacek będzie poruszał zagadnienia odkrywanie tajemnicy człowieczeństwa w nauczaniu wielkich Ojców Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa (bogactwo Tradycji nieuświadomione, Credo).
O. Piotr raz w miesiącu będzie kontynuował problematykę dialogu wiary z myślą współczesną w oparciu o myślicieli zaliczanych do kręgu hermeneutyki. Drugie comiesięczne spotkanie z o. Piotrem będzie polegać na wspólnym czytaniu książki ks. prof. Jana Słomki „Filozofia Emmanuela Levinasa jako ancilla theologiae”.
Serdecznie zapraszamy.