Świecki Zakon Karmelitów Bosych (OCDS)

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych OCDS (Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis) pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus działająca przy Klasztorze Karmelitów Bosych pw. Opieki św. Józefa i Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi.


Spotkania:

III niedziela miesiąca
godz. 10:00 – Dzień skupienia

I czwartek miesiąca
godz. 17:00 – Adoracja w intencji powołań

IV sobota miesiąca
godz. 12:30 – Lectio Divina

Przewodnicząca Wspólnoty:

Marianna Jabrzyk OCDS
tel: +48 514 016 482
e-mail: marianna.jabrzyk@gmail.com

Asystent Wspólnoty:

o. Mirosław Treder OCD
tel: +48 42 650 74 78
e-mail: tredermirek@wp.pl

Adres:

OCDS Łódź
ul. Liściasta 9, 91-357 Łódź


Plan spotkań:

Spotykamy się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

10:00 – spotkania formacyjne w grupach
12:00 – spotkanie całej wspólnoty
14:00 – konferencja o. Mirosława Tredera
14:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:10 – Msza święta
16:00 – Nabożeństwo do NMP z Góry Karmel z procesją
16:30 – możliwość przyjęcia Szkaplerza św.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00 Wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i osób konsekrowanych.

W każdą czwartą sobotę miesiąca o godz.12:30 po Mszy świętej o godz 11:30, rozważanie pisma świętego metodą „lectio divina”. Spotkanie ma charakter otwarty.

trzeci weekend września odbywają się rekolekcje wspólnotowe, a w lipcu uczestniczymy w uroczystości Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i poprzedzającej ją nowennie.

Wspólnota prowadzi ogólnodostępną bibliotekę (czynną w pierwszą środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00 w sali przy kancelarii parafialnej), zaopatrzoną w duży wybór pozycji – przede wszystkim z zakresu teologii duchowości.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane duchowością Świeckiego Karmelu!


Informacje ogólne

„Karmel” w języku hebrajskim oznacza kwitnący ogród. Jest on obrazem duszy człowieka zjednoczonej z Bogiem. Poprzez tę komunię każdy z nas jest zaproszony do ciągłego rozwoju swojej tożsamości chrześcijańskiej.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych jest stowarzyszeniem osób świeckich, które dążą do świętości żyjąc duchowością Karmelu. Stanowi integralną część Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Maryja uczy nas modlitwy i nieustannego posłuszeństwa woli Bożej oraz zachęca do pełnego ufności powierzania się Jezusowi Chrystusowi.


Historia Wspólnoty Łódzkiej

Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Łodzi powstał jako Trzeci Zakon Karmelitański 15 VII 1931 roku, przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nowa wspólnota szybko się rozwijała. W 1937 r. liczyła ponad 70 osób. Dynamiczny rozwój wspólnoty został przerwany wybuchem II wojny światowej. W 1945 r. przybyli do Łodzi Karmelici Bosi. Wkrótce Świecki Zakon przeniósł się pod duchową opiekę zakonników, gromadząc się tam na zebrania miesięczne, rekolekcje i inne uroczystości zakonne. Odtąd całe życie duchowe i wspólnotowe koncentruje się przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Liściastej na Radogoszczu, a z Siostrami Karmelitankami Świecki Zakon utrzymuje nadal przyjacielską więź. W latach wzmagającego się reżimu komunistycznego zmniejszyła się znacznie liczba powołań, dopiero w latach 60-tych pojawiły się liczniejsze powołania i zaczęły odbywać się regularnie co 3 lata wybory władz Wspólnoty. W połowie lat 80-tych zaznaczył się wyraźny wzrost powołań, w tym także braci i małżeństw.

W roku 1995 z łódzkiej wspólnoty wyłoniły się dwie nowe wspólnoty Świeckiego Karmelu  – we wrześniu we Włocławku, a w grudniu w Toruniu. Obecnie wspólnota liczy 51 członków. Po przyrzeczeniach definitywnych jest 45 osób, a w okresie formacji 6 osób.


Życie w duchu Świeckiego Karmelu

Karmelici świeccy są wezwani do życia w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi poprzez przyjaźń z Tym, o którym wiemy, że nas kocha, w służbie Kościołowi. Pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zainspirowani przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża oraz zgodnie z biblijną tradycją proroka Eliasza – starają się pogłębiać swoje chrześcijańskie zobowiązania wypływające ze chrztu.

Do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać przyjęta każda kobieta i każdy mężczyzna do 55 roku życia, którzy nie mają przeszkód w pełnym uczestnictwie w życiu sakramentalnym Kościoła.

Początki zakonu karmelitańskiego sięgają czasów wypraw krzyżowych, gdy rycerze i pątnicy gromadzili się spontanicznie w Ziemi Świętej. Zakładali u stóp Góry Karmel pustelnicze eremy, by w samotnej kontemplacji upodabniać się do Jezusa, który nie przychodzi w spektakularnych wydarzeniach, ale w łagodnym powiewie.

Czerpali również z duchowości Maryi Panny, by zbliżyć się do ideału pokory i zaufania Bogu.


Zobowiązania i formacja świeckiego karmelity

Członek Wspólnoty OCDS jest powołany do przeżywania własnego życia jako świadomej relacji z Panem Bogiem. Dlatego zobowiązuje się m.in:

 • do codziennej modlitwy myślnej
 • odmawiania Liturgii Godzin
 • uczestniczenia w miarę możliwości w codziennej Eucharystii
 • czytania duchowego Pisma Świętego i dzieł Świętych Karmelu
 • codziennego rachunku sumienia.

Aby osiągnąć dojrzałość duchową przez całe zakonne życie podlegamy formacji, najpierw przygotowującej do przyrzeczeń, a potem ciągłej.

Formacja dzieli się na cztery etapy:

 • etap wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty. Trwa on do 12 miesięcy.
 • etap pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń. Trwa on przynajmniej 2 lata.
 • etap drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych. Trwa on przynajmniej 3 lata.
 • etap formacji ciągłej – odbywając formację, uczymy się dalszego wzrastania w duchowości Karmelu.

Każdy z nas powołany jest do życia w świecie, a wiele osób dojeżdża spoza Łodzi, dlatego nasze obowiązkowe spotkania odbywają się tylko raz w miesiącu. Są one okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego wspierania się w wierze, a także do czynnego życia apostolskiego przez aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty OCDS.

Nasz podstawowy apostolat obejmuje:

 • apostolat duchowy – poprzez modlitwę,
 • apostolat czynny – realizowany przez sumienne wypełnianie codziennych obowiązków wypływających z życiowego powołania oraz branie czynnego udziału w apostolacie Kościoła i Zakonu.