OCDS

Grudzień 13, 2016

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych OCDS (Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis) pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus działająca przy Klasztorze Karmelitów Bosych pw. Opieki św. Józefa i Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi.

Adres: 91-357 Łódź, ul. Liściasta 9

Przewodnicząca: Ewa Skłodowska
e-mail: esklodo@wp.pl; Tel. 692 999 278

Asystent Wspólnoty: O. Mirosław Treder OCD
e-mail: tredermirek@wp.pl; Tel. 42 650 74 78

SPOTKANIA

Spotykamy się w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

10:00 – spotkania formacyjne w grupach
12:00 – spotkanie całej wspólnoty
14:00 – konferencja o. Mirosława Tredera
14:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:10 – Msza święta
16:00 – Nabożeństwo do NMP z Góry Karmel z procesją
16:30 – możliwość przyjęcia Szkaplerza św.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:00 Wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów i osób konsekrowanych.

W trzeci weekend września odbywają się rekolekcje wspólnotowe, a w lipcu uczestniczymy w uroczystości
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i poprzedzającej ją nowennie.

Wspólnota prowadzi ogólnodostępną bibliotekę (czynną w pierwszą środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 18:00 w sali przy kancelarii parafialnej), zaopatrzoną w duży wybór pozycji – przede wszystkim z zakresu teologii duchowości. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane duchowością Świeckiego Karmelu !


Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Łodzi powstał jako Trzeci Zakon Karmelitański 15 VII. 1931 roku, przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nowa wspólnota szybko się rozwijała. W 1937 r. liczyła ponad 70 osób. Dynamiczny rozwój wspólnoty został przerwany wybuchem II wojny światowej. W 1945 r. przybyli do Łodzi Karmelici Bosi. Wkrótce Świecki Zakon przeniósł się pod duchową opiekę zakonników, gromadząc się tam na zebrania miesięczne, rekolekcje i inne uroczystości zakonne. Odtąd całe życie duchowe i wspólnotowe koncentruje się przy klasztorze Ojców Karmelitów Bosych przy ul. Liściastej na Radogoszczu, a z Siostrami Karmelitankami Świecki Zakon utrzymuje nadal przyjacielską więź. W latach wzmagającego się reżimu komunistycznego zmniejszyła się znacznie liczba powołań, dopiero w latach 60-ych pojawiły się liczniejsze powołania i zaczęły odbywać się regularnie co 3 lata wybory władz Wspólnoty. W połowie lat 80-tych zaznaczył się wyraźny wzrost powołań, w tym także braci i małżeństw. W roku 1995 z łódzkiej wspólnoty wyłoniły się dwie nowe wspólnoty Świeckiego Karmelu – we wrześniu we Włocławku, a w grudniu w Toruniu. Obecnie wspólnota liczy 53 członków.Po przyrzeczeniach definitywnych są 47 osoby, a w okresie formacji 6 osób.

Życie w duchu Świeckiego Karmelu. Karmelici świeccy są wezwani do życia w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi poprzez przyjaźń z Tym, o którym wiemy, że nas kocha, w służbie Kościołowi. Pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zainspirowani przez św. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża oraz zgodnie z biblijną tradycją proroka Eliasza – starają się pogłębiać swoje chrześcijańskie zobowiązania wypływające ze chrztu.

Do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać przyjęta każda kobieta i każdy mężczyzna do 55 roku życia, którzy nie mają przeszkód w pełnym uczestnictwie w życiu sakramentalnym Kościoła.

Początki zakonu karmelitańskiego sięgają czasów wypraw krzyżowych, gdy rycerze i pątnicy gromadzili się spontanicznie w Ziemi Świętej. Zakładali u stóp Góry Karmel pustelnicze eremy, by w samotnej kontemplacji upodabniać się do Jezusa, który nie przychodzi w spektakularnych wydarzeniach, ale w łagodnym powiewie.

Czerpali również z duchowości Maryi Panny, by zbliżyć się do ideału pokory i zaufania Bogu.


Członek Wspólnoty OCDS jest powołany do przeżywania własnego życiajako świadomej relacji z Panem Bogiem.

Dlatego zobowiązuje się m.in:
• do codziennej modlitwy myślnej
• odmawiania Liturgii Godzin
• uczestniczenia w miarę możliwości w codziennej Eucharystii
• czytania duchowego Pisma Świętego i dzieł Świętych Karmelu
• codziennego rachunku sumienia.

Aby osiągnąć dojrzałość duchową przez całe zakonne życie podlegamy formacji, najpierw przygotowującej do przyrzeczeń, a potem ciągłej.

Formacja dzieli się na cztery etapy:
• etap wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty. Trwa on do 12 miesięcy.
• etap pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń. Trwa on przynajmniej 2 lata.
• etap drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych. Trwa on przynajmniej 3 lata.
• etap formacji ciągłej – odbywając formację, uczymy się dalszego wzrastania w duchowości Karmelu.

Każdy z nas powołany jest do życia w świecie, a wiele osób dojeżdża spoza Łodzi, dlatego nasze obowiązkowe spotkania odbywają się tylko raz w miesiącu. Są one okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego wspierania się w wierze, a także do czynnego życia apostolskiego przez aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty OCDS.

Nasz podstawowy apostolat obejmuje:
• apostolat duchowy – poprzez modlitwę,
• apostolat czynny – realizowany przez sumienne wypełnianie codziennych obowiązków wypływających z życiowego powołania oraz branie czynnego udziału w apostolacie Kościoła i Zakonu.