Historia Kościoła

Rys historyczny

Data erygowania parafii:
26 XI 1974 r. bp Józef Rozwadowski
Konsekracja świątyni:
20 marca 1972 ks. bp. Józef Rozwadowski

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Budowa rozpoczęta 1933 r., styl: zmodernizowany, neogotyk. Kościół wraz z terenem przyległym odkupiono 30 VI 1960 r. od Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Wyposażenie kościoła:

W latach 1966–1969 zainicjowano nowoczesny wystrój wnętrza kościoła. To pierwsza na terenie Łodzi świątynia przebudowana według wskazań i dyrektyw Soboru Watykańskiego II według projektu salezjanina, ks. Tadeusza Furdyny, nawiązująca swym stylem mozaikowym do wczesnochrześcijańskich bazylik rzymskich. W absydzie prezbiterium, w jej centralnej części, znajduje się postać przedstawiająca św. Józefa, który trzyma – ofiarowuje przychodzącym – na rekach Dzieciątko Jezus, w bocznych częściach mozaiki spotykamy postaci: św. Teresy od Jezusa – matki reformowanego Karmelu – szesnastowiecznej mistyczki, dzięki której kult św. Józefa rozpoczął swój renesans w zakonie karmelitańskim i w Kościele powszechnym; św. Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego) odnowiciela Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku i św. Jana Pawła II siedzącego na papieskim tronie i trzymającego w rękach Adhortację apostolską „Redemptoris Custos”, która w swej treści przedstawia postać, posłannictwo i duchowość św. Józefa. Na uwagę zasługują również witraże, które są przestawieniem Historii Zbawienia. W latach 1999-2002 zbudowano dwa boczne ołtarze: Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej) z przepiękną i wierną kopią cudownej figury znajdującej się na Górze Karmel w Palestynie. Figura została poświęcona przez papieża Piusa XII w Watykanie. W kruchcie kościoła znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego – kandydata na ołtarze – o. Anzelma Gądka OCD, który ostatnie lata swojego życia spędził w łódzkim klasztorze Karmelitów Bosych. W 2011 roku dokończono pierwotny projekt kościoła, podnosząc o 12. metrów wieżę świątyni i umieszczając na jej szczycie oświetlony znak Krzyża, a nad drzwiami wejściowymi umieszczono przepiękny herb Zakonu Karmelitów Bosych. Poświęcenia podwyższonej wieży i herbu Zakonu dokonał, w dniu 15 sierpnia 2011 roku – metropolita łódzki, ks. abp. Władysław Ziółek.