Asysta Karmelitańska

Spotkania:

każda niedziela
po Sumie o godz. 10:00

PREZES ASYSTY:

Anna Jóźwiak

Opiekun:

o. Kazimierz Graczyk OCD


Wiara bez uczynku jest martwa.
św. Jan Paweł II

Słowo asysta pochodzi z łacińskiego słowa assistere, stać przy, oznacza grupę osób towarzyszących, eskortę.

Asysta Karmelitańska przy parafii Opieki św. Józefa została powołana w 1972 roku. Aktualnie Asystę tworzy wspólnota licząca 69 osób. Są to kobiety, mężczyźni oraz młodzież, którzy aktywnie biorą udział w parafialnej wspólnocie Kościoła.

Opiekunem duchowym Asysty jest o. Kazimierz Graczyk. Funkcję Prezesa Asysty pełni Pani Anna Jóźwiak. Powołana jest także Rada Asysty składająca się z 5 osób oraz 2 skarbników. Patronem Asysty Karmelitańskiej jest św. Rafał Kalinowski, zesłaniec po Powstaniu Styczniowym, pierwszy święty polski karmelita bosy, którego święto patronalne przypada w dniu 20 listopada, jest to zarazem uroczysty dzień Asysty.

Asysta pełni swoją posługę w ciągu całego roku liturgicznego, w czasie wszystkich uroczystości kościelnych, m.in. Rezurekcja, Boże Ciało, odpust parafialny. Mężczyźni pomagają prowadzić kapłana z Najświętszym Sakramentem w procesji. Niosą baldachim nad monstrancją. Kobiety ubrane w jednakowe stroje biorą udział w procesji niosąc wstążki, feretron i różaniec. Oprócz  sztandarów i chorągwi członkowie Asysty niosą także krzyż i lampiony. Asysta jest fundatorem pomnika św. Rafała Kalinowskiego usytuowanego na dziedzińcu kościoła oraz nowej figury św. Józefa w parku przy klasztornym.

Ponadto Asysta Karmelitańska pomaga w utrzymaniu czystości i porządku terenu wokół kościoła i ogrodu. Opiekuje się figurą Matki Bożej, św. Józefa, św. Rafała, Krzyżem Misyjnym oraz grobami ojców karmelitów, których doczesne szczątki spoczywają na cmentarzu św. Rocha. Co roku organizuje 4 pielgrzymki do miejsc świętych. Członkowie Asysty dekorują i przyozdabiają teren kościoła oraz dbają, aby każda uroczystość kościelna była wyjątkowym przeżyciem. Służba liturgiczna przy Ołtarzu Pańskim podczas Mszy św. w każdą niedzielę o godz. 10.00 jest dla członków Asysty wielkim i szczególnym wyróżnieniem. Asysta Karmelitańska troszczy się o zachowanie i przekazanie, kolejnym pokoleniom pięknych, polskich katolickich tradycji.

Asysta organizuje każdego roku, w ostatnią niedzielę kwietnia, rozpoczęcie sezonu motorowego, dla wielu kierowców jest więc sposobność przyjęcia błogosławieństwa dla siebie i swoich pojazdów. Członkowie Asysty przygotowują corocznie na poszczególne uroczystości, kadzidło i mirrę na Trzech Króli, wiązanki palm na Niedzielę Palmową, wianki na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, wiązanki ziół, zbóż i kwiatów na Matkę Bożą Zielną.

Asysta Karmelitańska reprezentuje parafię uczestnicząc w kilkunastu uroczystościach odpustowych zaprzyjaźnionych Asyst Parafialnych. Szczególnym wyróżnieniem, na życzenie ks. Dziekana Asysta reprezentuje Dekanat Łódź–Radogoszcz w ważniejszych uroczystościach naszej Archidiecezji.

Do obowiązku asysty parafialnej należy również opieka nad chorągwiami i feretronami oraz baldachimem. Obecnie w posiadaniu Asysty jest 9 chorągwi, 7 sztandarów, feretrony Matki Bożej Szkaplerznej oraz Zmartwychwstałego Chrystusa, baldachim, ozdobne poduszki i różaniec. Asysta   posiada także własne nagłośnienie, które jest niezbędne podczas wszystkich uroczystości.

Wraz ze swoim opiekunem, Asysta organizuje także spotkania opłatkowe z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Cieszy się radością imienin i jubileuszy swoich członków. Pamięta również o chorych członkach Asysty odwiedzając ich i niosąc ulgę w ich cierpieniu poprzez modlitwę i ofiarowane za nich msze święte.

Drogą modlitwy , uczestnictwem we wspólnej Eucharystii członkowie Asysty poznają się wzajemnie tworząc wspólnotę, która przez swoją służbę buduje duchowy, żywy Kościół. Świadoma przynależność do Asysty i aktywny w niej udział  jest dowodem tego, że wiara człowieka w siłę i miłość Boga nie jest powodem do wstydu, lecz stanowi źródło dumy z jego rzeczywistej obecności w sercu każdego człowieka i życiu społecznym parafii.

 


Zachęta Prezesa Asysty Karmelitańskiej

Na koniec zachęta Prezesa Asysty Karmelitańskiej, ponawiana każdego roku przed uroczystością Patrona Asysty św. Rafała Kalinowskiego.

20 listopada to święto św. Rafała Kalinowskiego, jedynego polskiego Karmelity Bosego, Patrona naszej Asysty Karmelitańskiej. To wielki święty, orędownik bezgranicznej miłości do Pana i do nas Braci i Sióstr, wzór mrówczej pracy i modlitwy. W myśl Jego zasady, gdyby każdy z nas nie oglądając się na innych, sam z siebie dał wszystko, wtedy całość będzie bez skazy. Całym sercem staramy się wcielać tę zasadę w naszej wspólnocie.

Jako przewodniczący Asysty, zwracam się do wszystkich wiernych, którym leży na sercu dobro Kościoła, Klasztoru i Parafii, wstąp do naszej wspólnoty. Nie zwlekaj, zbliż się do Pana, przyjdź do winnicy Pańskiej, pracy jest wiele, zapewne wystarczy również dla ciebie.

Pan jest hojny, za wniesiony trud obficie wynagrodzi. Kiedy Ci przyjdzie stanąć przed Nim, nie będziesz miał pustych rąk, będą w nich nałęcza dobrych uczynków dla Jego chwały i drugiego człowieka. Nie czekaj i nie zwlekaj, to my czekamy na Ciebie.

Wstępując do wspólnoty, nie będziesz osamotniony, będziesz zauważony, będziesz przez nas kochany, będziemy wspólnie przeżywali Twoje radości, a jeśli przyjdzie Ci dźwigać krzyż bólu, cierpienia i żalu, będziemy z Tobą, będziemy Cię wspomagać jak Cyrenejczyk Pana.

Jeśli św. Rafał natchnie Cię myślą wstąpienia do nas, czekamy na Ciebie,
po każdej Sumie niedzielnej o godz. 10:00.

Anna Jóźwiak
prezes Asysty