Historia

Do Łodzi Karmelici Bosi przybyli w czerwcu 1945 r. i osiedlili się przy byłym kościele ewangelicko – augsburskim, zbudowanym w roku 1935. Kościół ten został przekazany karmelitom przez ówczesne władze państwowe na prośbę prowincjała O. Józefa Prusa. Ostateczna regulacja prawna własności nastąpiła w roku 1960. Dnia 12 XI 1974 r. przy kościele została erygowana parafia. Jej pierwszym proboszczem był O. Florian Knapik. W roku 1979 przystąpiono do budowy nowego klasztoru oraz pomieszczeń dla potrzeb duszpasterstwa parafialnego. Formalnie klasztor jest w stanie budowy. Po podziale Prowincji w 1993 r. przez ponad rok klasztor był siedzibą Nowicjatu i Postulatu. W roku 1997 dwie trzecie powierzchni klasztornej zostało wydzierżawione firmie komputerowej ”Wonlok”. Po zakończeniu pięcioletniej dzierżawy (31.12.02) 02.01.2003r została podpisana nowa umowa najmu lokalu (15.07.03) i utworzony „Dom Pomocy Rodzinie”. W 2011 roku dokonano podwyższenia wieży kościoła, która została poświęcona dnia 15 sierpnia 2011 r. przez ks. abpa Władysława Źiółka. Nad drzwiami wejściowymi do kościoła umieszczono herb naszego Zakonu.