Historia

Do Łodzi Karmelici Bosi przybyli w czerwcu 1945 r. i osiedlili się przy byłym kościele ewangelicko – augsburskim, zbudowanym w roku 1935. Kościół ten został przekazany karmelitom przez ówczesne władze państwowe na prośbę prowincjała O. Józefa Prusa. Ostateczna regulacja prawna własności nastąpiła w roku 1960. Dnia 12 XI 1974 r. przy kościele została erygowana parafia. Jej pierwszym proboszczem był O. Florian Knapik. W roku 1979 przystąpiono do budowy nowego klasztoru oraz pomieszczeń dla potrzeb duszpasterstwa parafialnego. Formalnie klasztor jest w stanie budowy. Po podziale Prowincji w 1993 r. przez ponad rok klasztor był siedzibą Nowicjatu i Postulatu. W roku 1997 dwie trzecie powierzchni klasztornej zostało wydzierżawione firmie komputerowej ”Wonlok”. Po zakończeniu pięcioletniej dzierżawy (31.12.02) 02.01.2003r została podpisana nowa umowa najmu lokalu (15.07.03) i utworzony „Dom Pomocy Rodzinie”. W 2011 roku dokonano podwyższenia wieży kościoła, która została poświęcona dnia 15 sierpnia 2011 r. przez ks. abpa Władysława Źiółka. Nad drzwiami wejściowymi do kościoła umieszczono herb naszego Zakonu.

Skip to content