Grupa modlitewna „Pieta”

Spotkania:

I niedziela miesiąca
godz. 15:00

Opiekun:

o. Mirosław Treder OCD


Wspólnota modlitewna „Pieta” istnieje przy naszym kościele od lutego 2011 roku. Jest ona związana Emmą de Guzman. E. Guzman urodziła się w biednej rodzinie na Filipinach 8-go grudnia 1949 roku. Jest wdową i do 2005 roku posiada troje dzieci, które urodziły się i wychowały na Filipinach. Mąż jej umarł gdy najstarsze dziecko miało zaledwie 5 lat. Po jego śmierci Emma wyjechała do Singapuru aby zarobić na życie i utrzymanie dzieci.

W 1986 r. Pan umożliwił Emmie wyjazd do Kanady do pracy przy opiece nad dziećmi z zamieszkaniem. Emma rozumie ojczysty język tagalo i angielski. W 1991 r. wraz ze św.pamięci przyjaciółką – Solidad Gaviola, poprzez doświadczenie życiowe i łaskę Bożą Emma doświadcza obecności Ukrzyżowanego Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej.

W listopadzie 1991 r. w Kingston, Ontario w Kanadzie, przy parafii kościoła rzymsko-katolickiego pw. „Niepokalanego Poczęcia” z inicjatywy Emmy i Sol powstaje pierwsza Międzynarodowa Wspólnota Modlitewna „La Pieta” – Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej.

„La Pieta” oznacza wierność i oddanie do najwyższego stopnia, to miłosierna miłość, której życie ani śmierć nie może zniszczyć. Misją „Piety” jest przyniesienie orędzia pokoju, miłości i radości do wszystkich naszych sióstr i braci, w szczególny sposób tym, którzy są cierpiący, chorzy, osamotnieni i pozostawieni na pastwę losu. Przy wsparciu ontaryjskiego biskupa i parafialnych księży wspólnota „La Pieta” rozrosła się na obszar Kanady i Ameryki. Generalny zarząd międzynarodowej wspólnoty modlitewnej „La Pieta” znajduje się w „Mariam Manor”,w Bloomsbury, New Jersey, gdzie Emmę odwiedza wielu księży, siostry zakonne, członkowie wspólnoty „La Pieta” oraz osoby świeckie. Dziś wspólnot „La Pieta” jest bardzo dużo na całym świecie.

W Polsce od 2005 roku istnieje pięć wspólnot modlitewnych; trzy w Łodzi, jedna w Konstantynowie Łódzkim i jedna w Nowej Rudzie przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Emma de Guzman, posłuszna nauce i autorytetowi Kościoła katolickiego podróżuje i odwiedza istniejące i nowo powstające wspólnoty, na zaproszenie księży lub koordynatorów tych wspólnot. Uczestniczy ona również w modlitwach wstawienniczych podczas Mszy Świętych o uzdrowienie. Emma prowadzi modlitwę o uzdrowienie modląc się nad każdą osobę indywidualnie. Emma de Guzman jako apostołka świecka głosi Ewangelię – składając z mocą Ducha Świętego świadectwo swojej wiary w Chrystusa.

Jako opiekun wspólnot PIETA w naszym rejonie serdecznie zapraszam na dni skupienia w każda pierwszą niedzielę miesiąca na godzinę 15:00. Msza Św. razem z blokiem modlitewnym trwa ok. dwóch godzin.

Na nasze spotkania zapraszam serdecznie nie tylko członków wspólnot modlitewnych umiejscowionych przy szpitalach, domach pomocy i w parafiach ale wszystkich-szczególnie chorych, cierpiących i osamotnionych. Modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i do Jego Najczulszej Matki Będzie dla Was wielkim oparciem, pociecha i światłem.

Pan Jezus woła do nas: Przyjdźcie do mnie wszyscy zmęczeni i utrudzeni, a ja was pokrzepię!

o. Robert Rutkowski OCD