Bracia

Blog placeholder

o. Piotr Maria Bajorek OCD

o. Piotr Bajorek
przeor, proboszcz, ekonom mszalny, spowiednik sióstr, wicedziekan dekanatu Łódź Radogoszcz

Blog placeholder

o. Mirosław Maria Treder OCD

o. Mirosław Treder
I radny klasztoru, wikariusz, asystent OCDS w Łodzi, furtian

Blog placeholder

o. Kazimierz Graczyk OCD

o. Kazimierz Graczyk
II radny klasztoru, opiekun asysty karmelitańskiej, ekonom

Blog placeholder

o. Wiktor Włodarczyk OCD

o. Wiktor Włodarczyk
emeryt, bibliotekarz

Blog placeholder

o. Szymon z Lipnicy Plewa OCD

o. Szymon Plewa
emeryt, opiekun Żywego Różańca, rekolekcjonista, spowiednik sióstr, ojciec duchowny dekanatu Łódź  Radogoszcz.

Blog placeholder

o. Robert Rutkowski OCD

o. Robert Rutkowski
kapelan Domu Pomocy Rodzinie, duszpasterz dzieci i młodzieży, spowiednik sióstr, diecezjalny opiekun grup modlitewnych „PIETA”

Blog placeholder

o. Jacek Olszewski OCD

Blog placeholder

o. Piotr Hewelt OCD

o. Piotr Hewelt
opiekun grupy „Sychar”

Blog placeholder

br. Idzi Żłobecki OCD

br. Idzi Żłobecki OCD
konwentualny w Łodzi, ale aktualnie przebywa jako gość w klasztorze w Drzewinie

Skip to content