aktualności klasztoru Łódź wróć

Słowo Proboszcza


Kwiecień 20, 2013

Na dzień 1 maja na Mszy św. o godz. 18:00 zaplanowaliśmy uroczystości, którym będzie przewodniczył nasz nowy ks. arcybiskup metropolita Marek Jędraszewski.

Jedną z nich będzie uroczyste wniesienie do naszej świątyni relikwii bł. Jana Pawła II i bł. ks Jerzego Popiełuszki a drugą poświęcenie nowej rzeźbionej w piaskowcu figury św. Józefa do parku przykościelnego, który ufundowała nasza Karmelitańska Asysta.

Już dziś pragniemy zaprosić na tę uroczystość wszystkich naszych parafian, przyjaciół i dobrodziejów naszego kościoła i klasztoru. Przeczytajmy słowo naszego Proboszcza, o. Krzysztofa Wesołowskiego, na temat zbliżającej się uroczystości.


Słowo Proboszcza

Przeżywamy Rok Wiary, podarowany nam przez papieża Benedykta XVI.

Wiary nie można pojmować tylko i wyłącznie na poziomie intelektu, tylko na poziomie doktryny, dogmatu, czy moralności. Już św. Jakub Apostoł w swoim Liście, zawartym w kanonie Nowego Testamentu, napisał: Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie (2,17).

Tak często powtarzam, że chrześcijaństwo jest dla mnie religią Wcielenia, to znaczy, że w naszej religii jest konieczność przechodzenia od słów do czynów, w naszej religii potrzeba, aby słowo stało się ciałem. Bez tego nasza religia nie jest wiarygodna. Naszym obowiązkiem jest to, abyśmy poznawali i pogłębiali wiedzę religijną, ale jeśli to poznawanie i pogłębianie nie będzie przekładać się na czyny, na świadectwo, żaden z tego pożytek.

W tym Roku Wiary nie tylko pragniemy poznawać i pogłębiać naszą wiarę, ale poszukujemy i zwracamy się nieustannie ku tym, którzy doskonale spełnili się w swojej wierze intelektualnie, ale przede wszystkim, jako wiarygodni świadkowie Boga, który jest żywy.

Od jakiegoś czasu, sam pragnąłem, a pragnienie jest zawsze początkiem spełnienia, później dołączyli się do tego Inni, aby w tym Roku Wiary, wskazać tak dobitnie na świadków wiary poprzez ich stałą obecność w naszej wspólnocie parafialnej.

Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to św. Józef, nasz wielki patron i opiekun. Relikwii św. Józefa nie ma, a więc potrzeba innej widocznej obecności. Pomyślałem o nowej figurze św. Józefa do naszego przyklasztornego parku. Ten św. Józef, który tam stał, odlany z cementu, jest taki jakby niewyraźny, potrzeba więc, aby przejrzał, aby stał się bardziej wyraźny i widoczny. Tyle mamy potrzeb, a on jest tak bardzo skuteczny!

Do tego mojego myślenia przyłączyła się Karmelitańska Asysta, która postanowiła tę nową figurę św. Józefa – wyrzeźbioną w piaskowcu – ufundować. Bogu niech będą dzięki!

Druga myśl, to błogosławiony Jan Paweł II, wciąż obecny świadek wiary. Widzieliśmy go, słuchaliśmy go, dotykaliśmy go, pamiętamy o nim. Jak więc sprawić to, aby był wśród nas obecny. Kto pyta nie błądzi.

26 września 2012 roku napisałem list do kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o relikwie błogosławionego papieża.

18 lutego 2013 roku osobiście odebraliśmy relikwie krwi Jana Pawła II z rąk kardynała Dziwisza w Krakowie.

Relikwie trzeba umieścić w relikwiarzu. Ten, który chciałem, aby miał, był poza środkami, jakie mogłem przeznaczyć na ten cel. Kupiliśmy więc inny, taki który jest ładny i przystępny w cenie. Jednak pragnienie jest początkiem spełnienia. Zasiane ziarno, czy chcesz, czy nie chcesz rośnie. Znaleźli się więc Dobrzy Ludzie, którzy chcą pozostać anonimowi, i zafundowali bł. Janowi Pawłowi II relikwiarz, na jaki zasługuje. Jestem im ogromnie wdzięczny. I Bogu niech będą dzięki!

Trzecia myśl, nie moja, tylko takiej natrętnej ewangelicznej kobiety, która przez swe natręctwo, potrafi wymusić konkretne działanie. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik. Tego samego dnia, co do Krakowa, wysłałem również list do Warszawy, prosząc kardynała Kazimierza Nycza, aby zechciał przeznaczyć dla naszej parafii w Łodzi relikwie błogosławionego męczennika. Odpowiedź otrzymaliśmy prawie natychmiast. Staje się wiec i on obecny w naszej wspólnocie i pragnie uczyć nas tego, co sam w sposób doskonały praktykował w swoim życiu wiary, aby zło dobrem zwyciężać. Ksiądz Jerzy odziedziczył więc relikwiarz po Janie Pawle II. Bogu niech będą dzięki!

Uroczystości poświęcenia nowej figury św. Józefa i wniesienia relikwii nowych błogosławionych do naszej świątyni zaplanowaliśmy na dzień

1 maja na Mszy świętej o godz. 18:00. Przewodniczyć im będzie nasz nowy ordynariusz, ks. abp. Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, którego zapraszałem na tę uroczystość już 22 grudnia 2012 roku, a który powiedział mi, że uczyni to z radością, my też z radością na Niego czekamy.

Pragniemy tę uroczystość uczynić sercem Roku Wiary w naszej parafii. To trwałe ślady i znaki, które będą nam przypominać, może nie tylko o tym kościelnym wydarzeniu, ale również o tym, że w wierze można się spełnić, jeśli od słów przechodzimy do czynów.

Zapraszam Was wszystkich serdecznie na tę uroczystość. Znajdźcie czas, aby Waszą obecnością dać świadectwo, że Bóg nie jest Wam obcy, ale że jest Wam bardzo bliski poprzez swoich umiłowanych świadków.

Wasz proboszcz
o. Krzysztof Wesołowski OCD