aktualności klasztoru Łódź wróć

Wakacje 2013


Lipiec 1, 2013

Rozpoczynamy wakacje!

Każdy z nas, w miarę swoich możliwości, będzie chciał zmienić środowisko, krajobraz, niektórzy nawet klimat. Choć wakacje nie trwają zbyt długo należy życzyć tego wszystkim, aby wakacyjne plany się powiodły.

Otwierając się na piękno stworzonego świata i je chłonąc nie zapominajmy jednak o Tym, który to wszystko stworzył, o Bogu. Podziwiając, wpadając w zachwyt oddawajmy należną mu chwałę i dziękczynienie, a jednocześnie bądźmy tymi, którzy te Boże dary potrafią uszanować.

Sami, w czasie tych wakacji, będąc gośćmi, tam gdzie będziemy odpoczywać, stańmy się darem dla innych, ale takim darem, który staje się przyczyną radości dla spotkanych ludzi.

Składajmy wiarygodne świadectwo naszej wiary w Boga, który jest w niebie, dzieląc się ze spotkanymi, Siostrami i Braćmi, naszą prawdziwą chrześcijańską radością i nadzieją.

Niech każdy wróci zdrowy, wypoczęty i pełen energii do swoich obowiązków, aby podjąć je w duchu służby innym ludziom.

Życzę wszystkim tego, co najlepsze i modlę się za Was.
o. Krzysztof Wesołowski OCD
proboszcz