aktualności klasztoru Łódź wróć

Zaproszenie Kard. Grzegorza do wspólnej modlitwy za Łódź


24 lipca, 2023

Drodzy Siostry i Bracia

Łodzianie

29 lipca będziemy obchodzić 600. rocznicę powstania MIASTA Łodzi. Ta data cieszy i dotyczy nas wszystkich – także mieszkających tu chrześcijan – również i z tego powodu, iż Łódź powstała jako „miasto Kościoła włocławskiego” (w taki sposób nazywa je król Władysław Jagiełło w swoim dokumencie) i aż po czas rozbiorów (to znaczy przez dłuższą część swoich dziejów) pozostawała miastem biskupim: pierwszy kościół został tu postawiony ponad dwa wieki wcześniej niż pierwszy ratusz, i – konsekwentnie – to świątynia i parafia na Placu Kościelnym stanowiły pierwszą instytucję, wokół  której gromadzili się najdawniejsi łódzcy mieszczanie. Przypominamy to sobie przede wszystkim dlatego, żeby się w szczególny sposób ucieszyć urodzinami naszego miasta, a także po to, by odnaleźć jeszcze jeden tytuł do wzięcia za nie odpowiedzialności. Nie jest przecież tak, iż Łódź ma jedynie ZA SOBĄ chrześcijańską i Bożą PRZESZŁOŚĆ; ma ona także – jak głęboko ufamy – PRZED SOBĄ Bożą PRZYSZŁOŚĆ!

Upewnia nas o tym wizja, jaką dzieli się z nami św. Jan Apostoł w Apokalipsie: „Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi; i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem” (Ap 21, 2n).

Czy to nie piękne, że Pan Bóg objawia nam ostateczne wypełnienie historii świata i człowieka w obrazie NOWEGO, PIĘKNEGO, DOSKONAŁEGO MIASTA? Nie wioski. Nie pustelni. Ale MIASTA – wielkiej wspólnoty ludzi, żyjących razem, w pięknej harmonii, w różnorodności, ale także (!) w oparciu o wspólne, najtrwalsze – wieczne fundamenty.

Jak widać, 600-lecie naszej Łodzi prowadzi nas nie tylko w dawną przeszłość, ale także w niezwykłą przyszłość. Jedno i drugie jest nam jednak dane i zadane do refleksji i przeżycia DZIŚ. Dlatego też ośmielam się zaprosić wszystkich łódzkich CHRZEŚCIJAN – i wszystkich Łodzian – na nabożeństwo z okazji 600-lecia lokacji naszego miasta, które odbędzie się w sam jubileuszowy dzień (29 lipca, w sobotę) o godz. 17.00 w kościele św. Józefa przy ul. Ogrodowej. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy: kościół św. Józefa – jak wszyscy dobrze wiecie – stał pierwotnie na na Placu Kościelnym i został stamtąd przeniesiony w wieku XIX; pamięta więc pierwsze założenie naszego Miasta.

Napisałem, iż zapraszam wszystkich łódzkich CHRZEŚCIJAN, gdyż poprowadzimy to nabożeństwo – jako Liturgię Słowa Bożego – wraz z duchownymi innych łódzkich Kościołów. Urodziny Miasta to z pewnością okazja, by być RAZEM, antycypując w ten sposób Boże marzenie o jedności i harmonii wszystkich Jego dzieci.

Jeszcze raz ZAPRASZAM. Bądźmy w tym dniu RAZEM: na słuchaniu Bożego Słowa, na modlitwie i we wspólnocie uczniów Jezusa i Łodzian z wyboru

Serdecznie Wam błogosławię

Wasz

+Grzegorz