aktualności klasztoru Łódź wróć

Życzenia Wielkanocne 2017


Kwiecień 16, 2017

Chrystus zmartwychwstał,
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja.

Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Dobrodzieje naszej wspólnoty karmelitańskiej!

W tajemnicy Krzyża, Śmierci i Zmartwychwstania rozważamy wielkość miłości Boga Ojca do nas, która w pełni objawiła się w Ofierze Jego Syna. Łącząc się w uwielbieniu i dziękczynieniu za ten niewysłowiony dar miłości Bożej składamy serdeczne życzenia świąteczne.

Niech Boże Miłosierdzie wypływające z przebitego boku Chrystusa –Baranka Paschalnego wypełnia Wasze serca ufnością w Nim pokładaną i daje Wam moc do świadczenia o prawdzie Ewangelii. Niech Wasze serca przenika wiara w ostateczne zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i złem. Niech blask wielkanocnego poranka opromienia dni Waszej ziemskiej pielgrzymki, kierując stale Wasz wzrok duchowy ku przyszłemu życiu w chwale Zmartwychwstania razem z Jezusem Chrystusem w niebie.

W imieniu naszej wspólnoty zakonnej wyrażam serdeczną wdzięczność za Wasze modlitwy i wszelkie dobro, którym z dobroci serca dzielicie się z nami.

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem,

o. Piotr Bajorek
przeor klasztoru

Łódź, Wielkanoc 2017 roku.