Pieta

Marzec 4, 2017

Wspólnota modlitewna “Pieta” istnieje przy naszym kościele od lutego 2011 roku. Jest ona związana Emmą de Guzman. E.Guzman urodziła się w biednej rodzinie na Filipinach 8-go grudnia 1949 roku. Jest wdową i do 2005 roku posiada troje dzieci,które urodziły się i wychowały na Filipinach. Mąż jej umarł gdy najstarsze dziecko miało zaledwie 5 lat. Po jego śmierci Emma wyjechała do Singapuru aby zarobić na życie i utrzymanie dzieci. W 1986 r. Pan umożliwił Emmie wyjazd do Kanady do pracy przy opiece nad dziećmi z zamieszkaniem. Emma rozumie ojczysty język tagalo i angielski. W 1991 r. wraz ze św.pamięci przyjaciółką – Solidad Gaviola, poprzez doświadczenie życiowe i łaskę Bożą Emma doświadcza obecności Ukrzyżowanego Chrystusa i Matki Bożej Bolesnej. W listopadzie 1991 r. w Kingston,Ontario w Kanadzie, przy parafii kościoła rzymsko-katolickiego pw. “Niepokalanego Poczęcia” z inicjatywy Emmy i Sol powstaje pierwsza MIĘDZYNARODOWA WSPÓLNOTA MODLITEWNA “LA PIETA”- NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ. “La Pieta” oznacza wierność i oddanie do najwyższego stopnia,to miłosierna miłość,której życie ani śmierć nie może zniszczyć. Misją “Piety” jest przyniesienie orędzia pokoju,miłości i radości do wszystkich naszych sióstr i braci, w szczególny sposób tym,którzy są cierpiący, chorzy, osamotnieni i pozostawieni na pastwę losu. Przy wsparciu ontaryjskiego biskupa i parafialnych księży wspólnota “La Pieta” rozrosła się na obszar Kanady i Ameryki. Generalny zarząd międzynarodowej wspólnoty modlitewnej “La Pieta” znajduje się w “Mariam Manor”,w Bloomsbury,New Jersey,gdzie Emmę odwiedza wielu księży,siostry zakonne,członkowie wspólnoty “La Pieta” oraz osoby świeckie. Dziś wspólnot “La Pieta” jest bardzo dużo na całym świecie.

W Polsce od 2005 roku istnieje pięć wspólnot modlitewnych; trzy w Łodzi, jedna w Konstantynowie Łódzkim i jedna w Nowej Rudzie przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Emma de Guzman, posłuszna nauce i autorytetowi Kościoła katolickiego podróżuje i odwiedza istniejące i nowo powstające wspólnoty,na zaproszenie księży lub koordynatorów tych wspólnot.Uczestniczy ona również w modlitwach wstawienniczych podczas Mszy Świętych o uzdrowienie. Emma prowadzi modlitwę o uzdrowienie modląc się nad każdą osobę indywidualnie. Emma de Guzman jako apostołka świecka głosi Ewangelię – składając z mocą Ducha Świętego świadectwo swojej wiary w Chrystusa.

Jako opiekun wspólnot PIETA w naszym rejonie serdecznie zapraszam na dni skupienia w każda pierwszą niedzielę miesiąca na godzinę 15:00
Msza Św. razem z blokiem modlitewnym trwa ok.2 godzin.

Na nasze spotkania zapraszam serdecznie nie tylko członków wspólnot modlitewnych umiejscowionych przy szpitalach,domach pomocy i w parafiach ale wszystkich-szczególnie chorych,cierpiących i osamotnionych. Modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i do Jego Najczulszej Matki Będzie dla Was wielkim oparciem,pociecha i światłem.

Pan Jezus woła do nas; PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY ZMĘCZENI I UTRUDZENI A JA WAS POKRZEPIĘ!

o.Robert Rutkowski OCD