aktualności klasztoru Łódź wróć

Wielkanoc R.P. 2021


Kwiecień 3, 2021

W niełatwych czasach przyszło nam żyć; nie tylko nasza wiara chrześcijańska, ale także nasze człowieczeństwo, wartości w które wierzyliśmy poddane są wielkiej próbie. Ale złoto przecież próbuje się w ogniu, a gdzie się wzmógł grzech tam jeszcze obficiej rozlała się łaska Boża. Dlatego nie upadamy na duchu, wierząc że jeśli Chrystus powstał z mroków śmierci, to i my powstaniemy. Co więcej, każdego dnia zaczynamy nowe życie, bo Jezus zwyciężył także mój grzech, mój strach, moją niemoc. Duch Święty, którego Zmartwychwstały posyła uczniom, jest Duchem pojednania, pocieszenia i umocnienia, ale jest także duchem mądrości, tej Mądrości, której tak bardzo każdy z nas potrzebuje. Radosnego Alleluja !