Duszpasterstwo rodzin katolickich

Spotkania:

II i IV poniedziałek miesiąca
godz. 18:00

Opiekunowie:

o. Stanisław Plewa OCD
o. Szymon Plewa OCD


W każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 sprawowana jest Msza św., w trakcie której funkcje liturgiczne pełnią członkowie grupy duszpasterskiej. Podczas Eucharystii wygłaszane są konferencje: w drugi poniedziałek miesiąca dotyczą one Modlitwy Pańskiej, a w czwarty poniedziałek miesiąca – sakramentu pojednania.

Rozważania na temat modlitwy „Ojcze nasz” prowadzi o. Stanisław Plewa OCD. Chociaż wydaje nam się, że Modlitwę Pańską znamy doskonale, to warto nad nią się zatrzymać w perspektywie biblijnej i zobaczyć, jak wiele głębokich treści ona ze sobą niesie. Powinniśmy modlić się nią bardziej świadomie również dlatego, aby zobaczyć jakie mieści się w niej nadprzyrodzone bogactwo, które nam przekazał Jezus Chrystus. Słowa tej modlitwy, dzięki refleksji i medytacji nad nimi, mogą wyzwolić w nas nowe siły duchowe.

Rozważania dotyczące sakramentu pojednania prowadzi o. Szymon Plewa OCD. Zauważamy potrzebę przypomnienia wiernym znaczenia i konieczności częstej spowiedzi świętej oraz właściwego przygotowywania się do niej. W objawieniach kierowanych do świętej Faustyny Pan Jezus nazywa ten sakrament Trybunałem Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie spotkania, uczestnicy otrzymują od o. Szymona pisemne streszczenie katechezy, oraz parametry wskazujące na rozdziały Pisma Świętego odnoszące się do omawianego tematu.

Po zakończeniu Eucharystii wierni mogą wziąć udział w pół godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracje te prowadzi o. Stanisław Plewa.